Dobrá cvičení ani spousta moderních tréninkových pomůcek nemusí být zárukou dobrého tréninku. Klíčovou roli hraje připravenost a organizace tréninku.

10 tipů pro efektivní trénink na ledě vytvořených podle zkušeností s tréninky Petra Jonáka, Míry Hese a Ládi Čiháka

1. Příprava na trénink

Udělejte si na každý trénink přípravu (cvičení, časový rozpis). Zjistěte si dopředu počet hráčů, rozdělte si je před tréninkem v šatně.

Ukázka tréninkového plánu Míry Hese pro tréninkovou jednotku v kategorii 3. třída

TP_nahled

2. Seznamte s plánem tréninku své asistenty

Udělejte si před tréninkem krátkou poradu s asistenty. Ukažte jim plán tréninku, rozdělte si role, upozorněte na klíčové prvky jednotlivých cvičení a chyby, které mají u hráčů opravovat.

3. Zahřejte hráče na suchu

Jděte na led připravení, hráči nažhavení fyzicky i mentálně. Naučte hráče dělat warm up před každým tréninkem na suchu (atletická rozcvička, koordinační žebřík, švihadlo, přeskoky přes čáru na zemi nebo položenou tyčku, starty z různých pozic, krátký stickhandling apod.). Ti nejmenší pod dohledem trenérů a hravým způsobem, od cca 5. třídy by měli suchý warm up hráči zvládat samostatně. Čím jsou hráči starší, tím více si mohou zahřátí na suchu přizpůsobovat svým individuálním potřebám.

Ukázky dynamického warm upu podle ProSmart Sports

4. Seznamte krátce s tréninkovým plánem dopředu i hráče

Udělejte si pár minut času a zajděte před začátkem tréninku za hráči do šatny a seznamte je krátce s plánem tréninku. Rozdělte skupiny pro trénink, zmiňte zaměření tréninku a klíčové prvky. Pokud máte více času, můžete dopředu ukázat i nová cvičení, která neznají.

5. Včasný příchod na led

Vyžadujte, aby hráči byli připraveni u ledu nejpozději 3 min. před začátkem jednotky s upravenou výstrojí. Náhradní hokejka na střídačce se u starších kategoriií určitě hodí! Naučte hráče po vstupu na led zavírat vrátka!

6. Naučte hráče připravovat a uklízet pomůcky

Ušetříte spoustu času! Úklid pomůcek zvládnout i ti nejmenší a naučit je to můžete i hrou – rozházejte po ledě o jeden puk méně, než je hráčů a na písknutí nechte hráče puky sbírat, kdo zůstane bez puku, jede „trestné“ kolečko, dělá kotrmelec apod. Ti větší pak bez problémů zvládnou pomůcky i rozmístit pro jednotlivá cvičení. Navíc Vás budou pozorněji vnímat při vysvětlování u tabule.

7.  Poslední jede kolo!

Vyhněte se zdlouhavému svolávání hráčů, kdy po zapískání se k vám plouží jen velmi pozvolna. Opět je spolehlivě prověřeno, že i ti nejmenší se během kraťoučké chvilky naučí reagovat na vaši píštalku, hvizd apod. promptně. Stačí určit pravidlo že hráč, který na hvizd dorazí k trenérovi poslední, jede trestné kolečko.

Nevěříte? Podívejte, jak to během prvního společného tréninku zvládají děti ve věku 6-8 let

8. Podporujte soutěživost a motivujte

Nasazení a soutěživost v tréninku jsou do značné míry dílem návyku. Podporujte už v nejmenších dětech soutěživost, motivujte je k maximálnímu úsilí v tréninku. Závody, cvičení prováděná s „honícím psem“ za zády, hry o „trestný“ kotrmelec a další prvky soutěžení by měly být součástí všech cvičení, kde je důležité maximální úsilí hráče. Návyky získáváte od mala a těžko se je učí hráči v pubertě!

9. Buďte slyšet

Vysvětlujte cvičení, popisujte provedení a udílejte pokyny nahlas. Povzbuzujte a burcujte hráče v průběhu provádění cvičení.

10. Opravujte okamžitě, ale nezdržujte

Chyby opravujte okamžitě v průběhu provádění cvičení nebo hned po jeho dokončení hráčem, využijte poučené asistenty. Nezastavujte zvláště u těch nejmenších všechny hráče ve cvičení kvůli individuální chybě. Při rozšířené chybě naopak upozorněte a ukažte správné provedení všem hráčům ve cvičení najednou.

10 tipů pro efektivní trénink na ledě – Jan Hes

| BLOG, Trénink na ledě |
Jan Hes
About The Author
- Provozovatel TRENEO a CS Hockey.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>